Szanowni Państwo!

Tej jesieni (9-10 listopada), już po raz ósmy, chcielibyśmy gościć Państwa w Łodzi na konferencji dedykowanej Użytkownikom 3T systemów rezonansu magnetycznego.
Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z codziennej praktyki klinicznej, zawiązania międzyośrodkowej współpracy, jak również do zaprezentowania wyników swoich prac naukowych. Kameralny charakter konferencji oraz Grono Znakomitych Gości stwarzają doskonałą atmosferę do dyskusji nad badaniami w początkowej fazie i badaniami pilotowymi.

Jak co roku wsparcie technologiczne zapewni nam firma Philips. Dzięki temu zyskamy dostęp do stacji diagnostycznych z oprogramowaniem IntelliSpace Portal. Ponadto do naszej dyspozycji zostaną oddani najlepiej Aplikanci, którzy przybliżą możliwości oprogramowania i pomogą rozwiązać problemy, z którymi spotykamy się na co dzień.

W tym roku konferencja odbędzie się w centrum Łodzi (Hotel Double Tree, Łąkowa 29). Ci którzy znają Łódź na pewno zgodzą się ze słowami redaktorka Leszka Jażdżewskiego: "Łódź nie jest do podobania, Łódź jest do doświadczania. W Łodzi nic nie trzeba, za to wszystko można". Wszystkich, którzy chcą poznać fenomen tego miasta serdecznie zapraszamy, bo pomimo wspaniałej oprawy konferencji, którą dla Państwa przygotowujemy, na pewno znajdziecie chwilę żeby poznać uroki Łodzi.

Michał Podgórski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

9-10.11.2018 - Hotel Double Tree by Hilton Łódź
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
www.doubletreelodz.pl

Komitet organizacyjny

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 • Sekcja Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Dr n. med. Michał Podgórski (ICZMP)– Przewodniczący
Dr hab. n. med. Piotr Grzelak (ICZMP) – V-ce Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański (ICZMP)
Piotr Winiarczyk (Philips Polska)
Emilia Abramczyk (Philips Polska)

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska – Figatowska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
Dr hab. n. med. Piotr Grzelak
Prof. dr hab. n. med. Agata Majos
Prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek
Prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Program konferencji

Sesje plenarne

Piątek, 9 listopada 2018 r.

12.00 – 12.55 Lunch i rejestracja uczestników
12.55 – 13.00 Otwarcie Konferencji
13.00 – 14.30 Sesja I Ośrodkowy układ nerwowy
14.30 – 16.00 Sesja II Ośrodkowy układ nerwowy
16.00 – 17.30 Sesja III Ośrodkowy układ nerwowy
17.30 – 19.00 Sesja IV Układ krążenia
   
20.00 Uroczysta kolacja
 

Sobota 10 listopada 2018

9.00 – 11.00 Sesja V Onkologia
11.00 – 12.15 Sesja VI Układ szkieletowy i inne
12.15 – 12.20 Zakończenie Konferencji
12.30 Lunch i wręczenie certyfikatów
 
Sesje warsztatowe

Równolegle z sesją plenarną odbywać się będą warsztaty z analizy przypadków klinicznych na konsolach postprocessingowych IntelliSpace Portal.

Rejestracja

Przelew należy wykonać z konta firmy na którą ma być wystawiona faktura, w przeciągu 72h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja wygasa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PHILIPS POLSKA” spółka z o.o. siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-222), Al. Jerozolimskie 195 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, posiadająca NIP 526-02-10-955, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.
 2. inspektorem ochrony danych w „PHILIPS POLSKA” spółką z o.o. siedzibą w Warszawie jest Pan/Pani Sylvia van Es (sylvia.van.es@philips.com).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zorganizowania udziału w Konferencji 3T na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  2. w celach marketingowych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział, na zlecenie Administratora, w organizacji Konferencji 3T.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny dla zorganizowania udziału w Konferencji 3T,
  2. niezbędny dla prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowch, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu zorganizowania udziału w Konferencji 3T może uniemożliwić udział w Konferencji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Koszty uczestnictwa:
300 zł z noclegiem w pokoju 1os., 200 zł z noclegiem w pokoju 2os.,
100 zł bez noclegu (z kolacją), brak opłat bez noclegu i kolacji.

Płatności za udział w konferencji należy dokonać przelewem:
Karlsbad sp. z o. o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa
Deutsche Bank Polska S.A.   47 1910 1123 2405 3381 2121 0001
Tytułem: „Udział w Konferencji 3T / Imię i Nazwisko”

Kontakt w sprawie rejestracji

Magdalena Zukowska
magdalena.zukowska@philips.com

Kontakt do Hotelu

Hotel Double Tree by Hilton Łódź

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 80
email: lcjdl.ds@hilton.com
www.doubletreelodz.pl

Dojazd

Hotel Double Tree by Hilton Łódź

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 80
email: lcjdl.ds@hilton.com
www.doubletreelodz.pl

GPS: 51°75’73” N, 19°44’32” E
Patronat naukowy:
Partner organizacyjny: