Szanowni Państwo!

Tej jesieni (9-10 listopada), już po raz ósmy, chcielibyśmy gościć Państwa w Łodzi na konferencji dedykowanej Użytkownikom 3T systemów rezonansu magnetycznego.
Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z codziennej praktyki klinicznej, zawiązania międzyośrodkowej współpracy, jak również do zaprezentowania wyników swoich prac naukowych. Kameralny charakter konferencji oraz Grono Znakomitych Gości stwarzają doskonałą atmosferę do dyskusji nad badaniami w początkowej fazie i badaniami pilotowymi.

Jak co roku wsparcie technologiczne zapewni nam firma Philips. Dzięki temu zyskamy dostęp do stacji diagnostycznych z oprogramowaniem IntelliSpace Portal. Ponadto do naszej dyspozycji zostaną oddani najlepiej Aplikanci, którzy przybliżą możliwości oprogramowania i pomogą rozwiązać problemy, z którymi spotykamy się na co dzień.

W tym roku konferencja odbędzie się w centrum Łodzi (Hotel Double Tree, Łąkowa 29). Ci którzy znają Łódź na pewno zgodzą się ze słowami redaktorka Leszka Jażdżewskiego: "Łódź nie jest do podobania, Łódź jest do doświadczania. W Łodzi nic nie trzeba, za to wszystko można". Wszystkich, którzy chcą poznać fenomen tego miasta serdecznie zapraszamy, bo pomimo wspaniałej oprawy konferencji, którą dla Państwa przygotowujemy, na pewno znajdziecie chwilę żeby poznać uroki Łodzi.

Michał Podgórski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

9-10.11.2018 - Hotel Double Tree by Hilton Łódź
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
www.doubletreelodz.pl

Komitet organizacyjny

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 • Sekcja Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Dr n. med. Michał Podgórski (ICZMP)– Przewodniczący
Dr hab. n. med. Piotr Grzelak (ICZMP) – V-ce Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański (ICZMP)
Piotr Winiarczyk (Philips Polska)
Emilia Abramczyk (Philips Polska)

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska – Figatowska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
Dr hab. n. med. Piotr Grzelak
Prof. dr hab. n. med. Agata Majos
Prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek
Prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Program konferencji

Sesje plenarne

Piątek, 9 listopada 2018 r.

11:00 – 12:00 Rejestracja uczestników
12:00 – 12:55 Lunch
12.55 – 13.00 Otwarcie Konferencji
Sesja I. Neuroradiologia I
Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska – Figatowska, Dr inż. Tomasz Wolak
13.00 – 13.15 Nowa era w badaniach funkcjonalnych mózgu – Simultaneous Multi Slice EPI
Tomasz Wolak
13.15 – 13.30 Korowa reprezentacja mowy u pacjentów po laryngektomii
Aleksandra Wypych, Zbigniew Serafin, Małgorzata Wierzchowska, Paweł Burduk
13.30 – 13.45 Zastosowanie systemu do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych w szybkim następstwie czasowym w badaniach 3T fMRI
Nikadon Jan, Chojnowski Mateusz, Wolak Tomasz, Lewandowska Monika, Bałaj Bibianna, Dołżycka Joanna, Gorgol Joanna, Szmytke Magdalena, Dreszer Joanna
13.45 – 14.00 Zastosowanie traktografii u chorych ze stwardnieniem guzowatym
Anna Marcinkowska, Agnieszka Sabisz, Agnieszka Tarasewicz, Beata Rutkowska, Alicja Dębska‑Ślizień, Edyta Szurowska
14.00 – 14.30 Dyskusja i przerwa kawowa – 30 minut
Sesja II. Neuroradiologia II
Moderatorzy: dr hab. n. med. Magdalena Maria Woźniak, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
14.30 – 14.45 Korelacja atrofii kory, istoty białej oraz struktur głębokich istoty szarej ze stopniem niepełnosprawności u pacjentów z postacią rzutowo‑remisyjną stwardnienia rozsianego
Michał Frączek, Ewa Piątkowska-Janko, Katarzyna Sklinda, Małgorzata Dorobek, Jerzy Walecki
14.45 – 15.00 Zastosowanie wysokopolowego rezonansu magnetycznego przy natężeniu pola 7 T u chorych ze stwardnieniem rozsianym – doniesienie wstępne
Dyndor K, Pankowska A, Kochalska K, Łazorczyk A, Kulczyński M, Kawecki P, Pietura R
15.00 – 15.15 Stwardnienie rozsiane u dzieci w obrazach rezonansu magnetycznego (MR)
Magdalena Maria Woźniak, Katarzyna Baran, Magdalena Kunach
15.15 – 15.30 The Next MR Wave – nowe oblicze i możliwości rezonansu magnetycznego w neurologii
Piotr Winiarczyk
15.30 – 16.00 Dyskusja i przerwa kawowa – 30 minut
Sesja III. Neuroradiologia III
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura
16.00 – 16.15 Badanie RS-fMRI u osób poddanych psychoterapii somatycznej – doniesienie wstępne
Przemysław Podgórski, Anna Kołtowska, Tomasz Pawłowski, Michał Wolańczyk, Marek Sąsiadek
16.15 – 16.30 Metoda transferu saturacji przez wymianę chemiczną (CEST) – zastosowania w modelach zwierzęcych i praktyce klinicznej
Pankowska A, Kochalska K, Łazorczyk A, Dyndor K, Pietura R
16.30 – 16.45 Monitorowanie metodą obrazowania tensora dyfuzji (DTI) wspomagania terapii jaskry doustnym podawaniem cytykoliny
Paweł Grieb, Kamil Synoradzki, Katarzyna Lewczuk, Marek Rękas, Agnieszka Piliszek, Jerzy Walecki
16.45 – 17.00 Rola obrazowania tensora dyfuzji w stanach pourazowych nerwów obwodowych
Piotr Klimeczek, Michał Lis, Anna Chrapusta
17.00 – 17.30 Dyskusja i przerwa kawowa – 30 minut
Sesja IV. Neuroradiologia IV
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, Prof. dr hab. n. med. Mariusz I Furmanek
17.30 – 17.45 „Mikroradiologia”. zastosowanie systemów MR 3T w strukturalnej ocenie patologii ucha wewnętrznego i kompleksu nerwów VII+VIII
Mariusz I. Furmanek, Michał Adamczyk, Edyta Maj, Tomasz Wolak, Jerzy Walecki, Henryk Skarżyński
17.45 – 18.00 Funkcjonalne i strukturalne zmiany w mózgowiu związane z aktywnością fizyczną w wieku senioralnym
Patrycja Naumczyk, Arkadiusz Szarmach, Beata Brzeska, Agnieszka Sabisz, Angelika Sawicka, Krzysztof Jodzio, Edyta Szurowska, Robert Olek, Paweł Winklewski
18.00 – 18.15 Bóle głowy, nie zawsze łatwe rozpoznanie
K. Jaruszewska-Orlicka, P. Czyszkowski, O. Jaroszewska, D. Orlicki
18.15 – 18.30 Zastosowanie kliniczne oceny wolumetrycznej mózgowia u psów
Paulina Drobot, Marta Płonek, Adriana Czerwik, Karolina Owsińska, Józef Nicpoń, Przemysław Podgórski, Marcin Wrzosek
20.00 Uroczysta kolacja
 

Sobota 10 listopada 2018

Sesja V. Układ rozrodczy
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek, dr n. med. Katarzyna Sklinda
9.00 – 9.15 Zastosowanie MRI w diagnostyce azoospermii
Michał Studniarek
9.15 – 9.30 Precyzyjna definicja zmian stwierdzanych w 3T badaniu stercza jako etap w stworzeniu CAD służącego wykrywaniu raka stercza
Katarzyna Sklinda, Piotr Sobecki, Bartosz Mruk, Michał Frączek, Jerzy Walecki
9.30 – 9.45 Wpływ misoprostolu (Arthrotec) na skuteczność leczenia mieśniaków macicy metodą termoablacji ultradźwiękowej (HIFU)
Tomasz Łoziński, Justyna Filipowska
9.45 – 10.00 Rola elastografii rezonansu magnetycznego w nowoczesnej diagnostyce chorób wątroby
Pawliszak P, Jurkiewicz E, Socha P, Kaliciński P, Janowski K
10.00 – 10.30 Dyskusja i przerwa kawowa – 30 minut
Sesja VI. Układ mięśniowo-szkieletowy i krążenia
Moderatorzy: dr n. med. Bogusław Sadlik, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski
10.30 – 10.45 Zgodność względnego stężenia metabolitów pomiędzy spektroskopią 31P MR mięśnia uda wykonaną z użyciem techniki lokalizacji ISIS i bez lokalizacji
Agnieszka Sabisz, Beata Brzeska, Patrycja Naumczyk, Angelika Sawicka, Robert Olek, Paweł Winklewski, Edyta Szurowska, Arkadiusz Szarmach
10.45 – 11.00 Diagnostyka spondyloartropatii osiowych – stan obecny i perspektywy rozwoju metod diagnostyki obrazowej
Wadim Wojciechowski
11.00 – 11.15 Obrazowanie uszkodzeń więzadeł krzyżowych w badaniu obciążeniowym MRI z użyciem platformy „Arthroholder”
B.Sadlik, A.Korzonkiewicz, R.Frach, M.Wolańczyk
11.15 – 11.30 Ocena przebudowy przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego w okresie 3, 6 i 12 miesięcy po operacyjnym zabiegu rekonstrukcyjnym
B.Sadlik, A.Korzonkiewicz, R.Frach, M.Wolańczyk
11.30 – 11.45 Zestresowany pacjent – MRI serca z obciążeniem farmakologicznym
Konrad Szymczyk, Krzysztof Michalak, Jadwiga Moll, Piotr Grzelak
12.15 – 12.20 Zakończenie Konferencji
12.30 Lunch i wręczenie certyfikatów
 
Sesje warsztatowe

Równolegle z sesją plenarną odbywać się będą warsztaty z analizy przypadków klinicznych na konsolach postprocessingowych IntelliSpace Portal.

Rejestracja

Przelew należy wykonać z konta firmy na którą ma być wystawiona faktura, w przeciągu 72h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja wygasa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PHILIPS POLSKA” spółka z o.o. siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-222), Al. Jerozolimskie 195 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, posiadająca NIP 526-02-10-955, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.
 2. inspektorem ochrony danych w „PHILIPS POLSKA” spółką z o.o. siedzibą w Warszawie jest Pan/Pani Sylvia van Es (sylvia.van.es@philips.com).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zorganizowania udziału w Konferencji 3T na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  2. w celach marketingowych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział, na zlecenie Administratora, w organizacji Konferencji 3T.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny dla zorganizowania udziału w Konferencji 3T,
  2. niezbędny dla prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowch, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu zorganizowania udziału w Konferencji 3T może uniemożliwić udział w Konferencji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Koszty uczestnictwa:
300 zł z noclegiem w pokoju 1os., 200 zł z noclegiem w pokoju 2os.,
100 zł bez noclegu (z kolacją), brak opłat bez noclegu i kolacji.

Płatności za udział w konferencji należy dokonać przelewem:
Karlsbad sp. z o. o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa
Deutsche Bank Polska S.A.   47 1910 1123 2405 3381 2121 0001
Tytułem: „Udział w Konferencji 3T / Imię i Nazwisko”

Kontakt w sprawie rejestracji

Magdalena Zukowska
magdalena.zukowska@philips.com

Kontakt do Hotelu

Hotel Double Tree by Hilton Łódź

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 80
email: lcjdl.ds@hilton.com
www.doubletreelodz.pl

Dojazd

Hotel Double Tree by Hilton Łódź

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 80
email: lcjdl.ds@hilton.com
www.doubletreelodz.pl

GPS: 51°75’73” N, 19°44’32” E
Patronat naukowy:
Partner organizacyjny: